aydınlıq

is.
1. Ay işığı, mahtab; açıq və işıq hava. // Sif. mənasında. Aydınlıq gecə. – Ülkər aydan ucadır; Nə aydınlıq gecədir; Mənim halım pis keçir; Sənin halın necədir? (Bayatı). Əvvəlinci məclis vaqe olur Heydər bəyin obasından kənar, bir böyük palıd ağacının dibində, aydınlıq gecədə. M. F. A.. Aydınlıq gecədə, gözəl bir çeşmənin kənarında cavanlar halə qurub əyləşib, növbə ilə oxuyub-çalanlara qulaq verirdilər. Ə. H..
2. İşıq, nur. Ey, gözüm aydınlığı, zülmətdən ənvar istəmə. Nəs..
3. İşıqlı yer. Ovçular aydınlıqda oturub söhbət edirdilər.
4. məc. Xoşbəxtlik mənasında. Aydınlığa çıxasan! – «xoşbəxt olasan!», «yaxşı gün görəsən!» mənasında təşəkkür, təbrik ifadəsi. Aydınlığa çıxmaq – xoşbəxtliyə çatmaq, rahat və məsud həyata çatmaq. Aydınlıq içində olmaq – xoşbəxt və rahat həyat keçirmək. <Xırda xanım:> Bala, aydınlıq içində ol, imanın kamil olsun. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • işıq — is. 1. Ətrafı işıqlandıraraq, onu gözlə görünəcək hala salan şüa enerjisi; nur, ziya. Gün işığı. Ay işığı. Lampa işığı. Fənər işığı. İşıq şüası. – Yağışın arasında küçələrdə yanan elektrik işıqları tutqun bir ziya nəşr edirdilər. S. H.. Şam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nur — is. <ər.> 1. Aydınlıq, işıq. Günəşin nuru ətrafı işıqlandırmışdır. – Yaz mövsümü endikcə səmadan yerə axşam; Gün nuru verir dağlara min rəngi dilara. A. S.. Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə; Cütçü sürür tarlada cüt şur ilə. M. Ə. S.. Göy… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vüzuh — is. <ər.> klas. Aydınlıq, aşkarlıq; şərh və izaha ehtiyacı olmayacaq dərəcədə aydınlıq (bax vazehlik). Mirzə Əbdüllətif Təsuci farsi dilində pakizə və nəhayət vüzuh və cövdətdə tərcümə edibdir. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Джавадов, Махир Бахтияр оглы — Джавадов Махир Бахтияр оглы Махир Бахтияр оглы Джавадов (азерб. Mahir Bəxtiyar oğlu Cavadov; родился 10 июля 1949 года в селе …   Википедия

  • bədahət — ə. 1) aydınlıq, aşkarlıq; 2) birdən şeir və s. söyləmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fərr — ə. 1) parlaqlıq, işıq, nur, aydınlıq; 2) göz işığı; 3) bəzək, zinət, rövnəq; 4) təntənə, dəbdəbə; 5) gözəllik; 6) qaçma, qaçaqaç …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məhtab — f. Ayın aydınlığı, aydınlıq gecə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nur — ə. 1) aydınlıq, işıq; 2) parlaqlıq; 3) şərəf, şan; 4) Qur’an surələrindən birinin adı. Nuri didə bax: nuri eyn; nurieyn göz işığı; nuri həqq Allahın nuru; nuritəcəlla 1) görünən işıq; 2) Allahın nuru …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rövşəni — f. 1) aydınlıq, işıqlılıq; 2) rövşəniyyə təriqətinə mənsub olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səhv — ə. 1) aydınlıq, buludsuzluq; 2) ağlı başında olma; ayıqlıq ə. 1) düzgün olmayan iş, hərəkət; 2) qələt, xata …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.